Archives

You Are Here: Home / Portfolio

Atık miktarı azalır.

Geri dönüşüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha az atık gider. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

Maddi tasarruf ile kar yapın

Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından selüloz  ve  atık  kağıt ithalinin azalması ile mühim ölçüde tasarruf temin  edilecektir.  Ayrıca,  atık   kağıdın  toplanması,  tasnifi  ve nakliyesi dolayısıyla yeni istihdam sahaları ortaya çıkacaktır.

          Eski kağıttan yeni kağıt yapmak; 

  • % 35 oranında ekonomik yarar sağlamakta olup,
  • % 50 daha az enerji harcanmasına,
  • % 95 oranında daha düşük hava kirliliğine, ve
  • Binlerce hektar ormanın yok edilmesini  önlemektedir.

Enerji tasarrufu sağlıyoruz

Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim işlemlerine göre  daha  az sayıdadır. Bu nedenle, geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.

Örneğin,  bir  alüminyum  kutunun geri dönüşümü, içecek kutusunun birincil hammaddesinden üretimine göre yüzde 90 enerji  tasarrufu  sağlar.  Kağıdın  geri dönüşümü ile üretimde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

Doğal kaynaklarımız koruyoruz.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalıyor. Doğal kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmalıyız. Ambalaj atıklarının geri kazanımıyla, doğal kaynaklarımızı daha az tüketiriz.

Örneğin;

Kağıdı geri dönüştürerek, kağıttan kağıt üretiyoruz. Kağıt üretimi için ağaç kesimini azaltıp, ormanların yok olmasına engel olabiliriz. Plastiği geri dönüştürerek petrol tüketimini önleyebiliriz.

Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile doğal kaynak kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli katkılar getirir.