Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması ile yurt dışından selüloz  ve  atık  kağıt ithalinin azalması ile mühim ölçüde tasarruf temin  edilecektir.  Ayrıca,  atık   kağıdın  toplanması,  tasnifi  ve nakliyesi dolayısıyla yeni istihdam sahaları ortaya çıkacaktır.

          Eski kağıttan yeni kağıt yapmak; 

  • % 35 oranında ekonomik yarar sağlamakta olup,
  • % 50 daha az enerji harcanmasına,
  • % 95 oranında daha düşük hava kirliliğine, ve
  • Binlerce hektar ormanın yok edilmesini  önlemektedir.